Behalen NEN 4400-1

29 maart 2017

Met enige trots willen wij hier vermelden dat wij op 14 maart 2017 het kwaliteitslabel NEN 4400-1 hebben ontvangen.

 

NEN staat voor Nederlandse Norm. 4400-1 is het nummer van de norm die is vastgesteld om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te bestrijden. In deze norm worden onder andere eisen gesteld aan de administratie van de uitzendorganisatie en aan de afdracht van belastingen/sociale lasten. De gecontroleerde ondernemingen voldoen hiermee aan de voorwaarden om opgenomen te worden in het register van de Stichting Normering Arbeid. De Stichting Normering Arbeid beheert een openbaar register van ondernemingen die voldoen aan NEN 4400-1.

 

Na een gedegen onderzoek door Flexpect B.V. blijken zowel B&P Personeelsdiensten B.V. alsmede B&P Plus B.V. aan alle eisen te voldoen te weten,

 

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van vereiste documenten.